HR - מובילים ומחדשים

ניהול ראיון עומק

כאשר אנו מכירים את מלוא יכולות העובד, בנוסף לאלה שרלוונטיות לתפקיד, אנו פותחים הזדמנויות חדשות עבורו ועבור הארגון. הזדמנויות שאיש לא יכול היה לחשוב עליהן קודם.

 מה בתוכנית ?

  • למידת כלים לבירור הצלחות
  • למידת דרכים חדשות לנסח חוזקות אישיות
  •  מציאת העיתוי הנכון עבור הפרט והארגון לביצוע התהליך
  • החזקת התהליך לאורך זמן

 כך זה מחזק את המקצועיות שלי:

  • מטפח מעורבות ותרומה בתהליכים עסקיים בארגון
  • ממצב אותי כסמכות מקצועית וכדמות מעצימה
  • מקנה כלים לצמיחה המקצועית שלי 

אנחנו מקשיבים לכם …


איך תרצו שנחזור אליכם?

וואטס אפ

מייל

שיחהמעדיפים לדבר ?